Сюжеты

Литва
© BALTNEWS.lt / Алиса Глебова

Leedu avalikkus nõuab Venemaa telekanalite transleerimise keelu kaotamist

Erinevate inimeste arvamuste avaldamine RTR Planeta’s ja teistes telekanalites ei lähe põhiseaduslike piirangute alla. Sellele osutasid oma pöördumises Leedu võimudele Klaipeda Linnanõukogu liige Vjatšeslav Titov ja avalike organisatsioonide esindajad.

Klaipeda linnanõukogu liige Vjatšeslav Titov ja mõned avalike organisatsioonide esindajad allkirjastasid pöördumise Leedu Seimi esimehele Viktoras Pranckietisele, Seimi liikmetele, Leedu Tele- ja Raadioringhäälingu Komisjoni liikmele Edmundas Vaitekūnasele, milles nõuavad riigis RTR Planeta telekanali transleerimise keelu kaotamist.

Pöördumises öeldakse:

„Lugupeetud Leedu Seimi esimees ja Seimi liikmed! Leedu riigi taastamise 100. juubeliaastal pöördume Teie poole mure, palve ja nördimusega seoses Leedu Tele- ja Raadioringhäälingu Komisjonis toimuvate põhiseaduse vastaste tegevustega. See komisjon rikub erinevatel ettekäänetel Leedu elanike õigust vabalt saada ja levitada informatsiooni.

Leedu Põhiseadus sätestab: Leedu Vabariigi Põhiseadus, §25: Inimesel on oma veendumuste ja nende vaba väljendamise vabadus. Inimesele ei pea tegema takistusi informatsiooni ja ideede otsimisel, kättesaamisel ja levitamisel. Veendumuste väljendamise- ja informatsiooni saamise ning levitamise vabadust ei või piirata teisiti kui seadusega, kui see on hädavajalik inimese tervise, au ja väärikuse, eraelu, moraali või riigi konstitutsioonilise korra kaitsmiseks. Veendumuste väljendamise ja informatsiooni levitamise vabadus on kokkusobimatu kuritegeliku tegevusega – rahvusliku, rassistliku, usulise või sotsiaalse vihkamise üleskütmisega, vägivalla ja diskrimineerimisega, laimu ning pettusega. Kodanikul on, seadusega sätestatud korras, õigus saada tema kohta riiklikes asutustes olevat informatsiooni.

Ning sestap erinevate inimeste arvamuste avaldamine RTR Planeta’s ja teistes telekanalites ei lähe põhiseaduslike piirangute alla. Hindan selle komisjoni poolt venekeelsete kanalite transleerimise keelu mittesõbralikuks ja lubamatuks žestiks Leedu elanike suhtes.

Leedu elanikud ei ole väikelapsed, sestap on neil õigus endal otsustada, millist kanalit vaadata. Leedu kodanikel on õigus tutvuda erinevate seisukohtadega ja teha iseseisvalt kindlaks, kus on tõde ning kus on vale. Lisaks võimaldavad tänapäeva tehnoloogiad minna nendest komisjoni närustest otsustest mööda ja vaadata translatsiooni läbi satelliidi ja interneti. Ent selle diskrimineeriva otsuse alla satub ühiskonna kõige haavatavam osa – meie pensionärid, kel ei ole siiani neid võimalusi finantsilistel või muudel põhjustel. Sestap avaldame umbusaldust selle komisjoni tööle ning nõuame tühistada põhiseadusevastased otsused Leedu territooriumil venekeelsete kanalite transleerimise keelu kohta ning saata komisjon laiali ja koostada see Leedu Põhiseadust austavatest inimestest.

Klaipeda Linnanõukogu liige Vjatšeslav Titov.

Pöördumisele kirjutasid alla:

Ella Andrejeva – Vitese rajooni avaliku assotsiatsiooni juhatuse liige
Valentina Panina – Fondi „Armulikkus“ Klaipeda osakonna esinaine
Margarita Volkova – Leningradi Blokadnikute Seltsi „Blokadnik 900“ esinaine
Ivan Kika – Hitleri-vastase Koalitsiooni Veteranide Ühingu esimehe asetäitja
Albert Šerstnev – Klaipeda Linna Sõjapensionäride Ühingu esimees
Jefim Voronin – fašistide koonduslaagrite endiste vangide organisatsiooni „Vang“ Klaipeda osakonna esimees.

RUS: Общественность Литвы требует отменить запрет на вещание российских телеканалов

Сюжеты

Загрузка...